Dış Yazışmalar

Görev Tanımı

 • Üniversitemiz Rektörünün Görevlendirme ve Yıllık İzinlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Bildirilmesi
 • Rektör Adayları Belirleme Seçim Sonuçlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Bildirilmesi 
 • Üniversitemiz Dekan Adaylarına İlişkin Teklif Yazılarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Bildirilmesi 
 • Üniversitemiz Dekan Vekaleti Yazılarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Bildirilmesi 
 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından Alınan Doçentlik Sözlü ve Eser İnceleme Görev Yazılarının Üniversitemiz Öğretim Üyelerine İletilmesi ve Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Hazırlamış Oldukları Eser İnceleme Raporları ile Üniversitemize Yapılan Sözlü Sınav Sonuçlarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına İletilmesi 
 • Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Konferans, Panel, Sempozyum gibi Etkinliklerde Görevlendirilmeleri 
 • Başka Kurumların Düzenledikleri Sempozyum, Panel, Yarışma ve Bunun Gibi Etkinliklerin Üniversitemizin İlgili Birimlerine Duyurulması 
 • Üniversitemiz Öğrencilerinin Şehir Dışında Yapacakları Staj ve Anketlerin Uygulama İzin Yazılarının Yazılması 
 • Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Araştırma İzin Yazılarının İlgili Kuruma İletilmesi 
 • Üniversitemizde Açılması Planlanan Anabilim Dalı, Anasanat Dalı, Bölüm, Yüksek Lisans ve Doktora Programı ile Öğrenci Alımı Tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına İletilmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Gelen Teklif Cevabının Üniversitemizin İlgili Birimine İletilmesi 
 • ÖSYM Samsun İl Sınav Koordinatörü ve İlçe Sınav Koordinatörlerinin ÖSYM'ye Teklif Edilmesi 
 • Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Samsun İli Sınav Hizmetleri Koordinatörü İle Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri Samsun İl Koordinatörünün Anadolu Üniversitesine İletilmesi 
 • Samsun Valilik Makamının Olurları İle Oluşturulan Kurullarda Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Görevlendirilmesi 
 • Üniversitemiz Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Ait Tezlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına İletilmesi 
 • Birimlerden Gelen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yükseköğretim Kurumu Başvuru Formları ve Uygulamalı girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listelerinin KOSGEB' e İletilmesi 
 • Teknoloji Transfer Ofisi Yetkilisi ve Üniversitemiz Teknopark Üyesinin Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketine Bildirilmesi 
 • Dış Kurumlardan Gelen Görüş Talep Yazılarının İlgili Birimlere İletilerek Cevap Yazısı Hazırlanması

 


 

Dış Yazışmalarda Görevli Personel:

Seçil AKTAŞ                           Bilgisayar İşletmeni

Banu ÇOLAK ÇELİK              Bilgisayar İşletmeni

Elif GÜCÜKLÜOĞLU             Memur

Ayhan Can SARAÇ                Hizmetli

 


 

 

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
(OCAK, ŞUBAT, MART, NİSAN)

DIŞ YAZIŞMALAR

YÖK, ÜAK, ÖSYM

BAKANLIKLAR

ŞEHİR İÇİ KURUMLAR

ŞEHİR DIŞI KURUMLAR

ÜNİVERSİTELER

EBYS EVRAK SAYISI

İSİM

UNVAN

MUAZZEZ MERT

Şube Müdürü

10

 

19

 

4

3004 (Gördüğü Evrak)
33 (Yazdığı Evrak)

BANU ÇOLAK ÇELİK*

Bilgisayar İşletmeni

38

5

29

13

16

101

SEÇİL AKTAŞ

Bilgisayar İşletmeni

71

26

91

42

21

251

ELİF GÜCÜKLÜOĞLU

Memur

12

6

16

20

34

88

AYHAN CAN SARAÇ

Hizmetli

64

14

50

24

38

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Banu ÇOLAK ÇELİK 12 Ocak-13 Şubat 2017 tarihleri arası raporlu.