Grafik Tasarım

Grafik Tasarım Bölümü Çalışma Yöntemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kurumsal kimliğinin oluşturulması/korunması, fakülte, bölüm ve birimler ile öğrenci topluluklarından (SKS Daire Başkanlığı aracılığıyla) gelecek grafik tasarım taleplerini karşılamak üzere Genel Sekreterlik bünyesinde yer alan Kurumsal İletişim Birimi yönetiminde oluşturulan Grafik Tasarım bölümü çalışmaları yürütür.

Amatörce yürütülen afiş, ilan, broşür vb. çalışmaların profesyonel ellerce düzenlenmesi kurumsal kimlik konusunda birlik oluşturacaktır.
Aşağıda açıklanan yol ve yöntemlere uyularak taleplerin iletilmesi  daha verimli çalışmayı, işlerin hatasız ve hızlı yürümesini  sağlayacaktır.


Grafik Tasarım

Genel Sekreterliğin onayı, Kurumsal İletişim Koordinatörünün direktifi ile grafik tasarım çalışmaları sürecinin tümünü yürütür. Her talep edilen grafik tasarım çalışmasını, amaca ve hedef kitleye uygun şekilde hazırlayarak zamanında teslim etmek için çalışır.
 

Akademik Personel

Öğr. Gör. Halil İbrahim ZENGİN - Kurumsal İletişim Koordinatörü / 1801

 

İdari Personel

Hilal HAZİNEDAR - Grafiker / 1806
Serhat KAYA - Grafik ve Web Tasarım / 1809

 

Tel : 0362 312 1919 / 1809,1806,1805
E-mail : grafik@omu.edu.tr
Yer : OMÜ Rektörlük, Kurupelit Yerleşkesi Atakum /Samsun


Grafik Tasarım nasıl talep edilmeli?

 1. Grafik Tasarım, sadece Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölüm ve birimleri ile öğrenci topluluklarından (SKS Daire Başkanlığı aracılığıyla) gelen grafik tasarım taleplerini kabul eder.

 2. Grafik Tasarım bölümüne tüm talepler, EBYS üzerinden yazılı olarak Grafik Talep Formu (Form No:.....) ile yapılır. Birkaç parçadan oluşan bir grafik tasarım çalışması talep ediliyorsa, her parça için ayrı bir form doldurulmalı ve ön yazıya eklenmelidir. .

 3. Grafik Talep Formu doğru ve eksiksiz doldurulmalıdır. Yanlış / eksik bilgi verilmesi, gecikmelere neden olur ve bu gecikmeler ile ilgili sorumluluk talebi yapana aittir.

 4. Grafik Talep Formu, EBYS ile  Genel Sekreterlik üzerinden  Kurumsal İletişim Birimi’ne gönderilir. Grafik Talep Formu’nun geçerli olması için bağlı bulunan dekan, müdür, daire başkanı ve merkez müdürü tarafından imzalanmış olması gerekir. Nihai onay işlemleri, Kurumsal İletişim Birimi tarafından verilir.

 5. Bir Grafik Talep Formu EBYS üzerinden gönderildiğinde, önce talep Genel Sekreterlik tarafından onaylanarak havale edilir, Kurumsal İletişim Birimi tarafından incelenir. Bölüm, kabul edilen grafik tasarım çalışmasının ayrıntılarını talep eden birimden e-mail ile göndermesini ister.

 6. Talepte bulunan taraf görüşmek ve bir çalışma programı oluşturmak isterse, Grafik Tasarım bölümü Kurumsal İletişim Koordinatörünün onayını ve uygunluğunu alarak kendi zaman planına uygun olduğu bir gün ve saat için toplantı randevusu verir. Bu toplantıda ele alınan tüm içerik, Toplantı Tutanağı (Form No: ....) formuna işlenir ve bir kopyası imza karşılığı talep eden kişiye teslim edilir. İç baskı ile yapılacak olan üretim işleri için toplantı yapılmaz.

 7. Bir Grafik Talep Formunun teslim edilmesi ve talebin kabul edilmesi, grafik tasarım çalışmasının mutlaka talep edilen tarihte teslim edileceği anlamına gelmez. Grafik Tasarım bölümü çalışmayı ne zaman teslim edebileceğini talepte bulunan tarafa belirtir.

 8. Bir grafik tasarım çalışması talebi, çalışmanın tamamlanmasının gerektiği tarihten en az üç hafta önce yapılmalıdır. Kurumsal İletişim Birimi tarafından kabul edilen talepler, grafik tasarımın çalışma takvimine alınır.

 9. Talep edilen çalışmayla ilgili tüm bilgiler ve metinler Grafik Tasarıma yazılı olarak ulaştırılmadan, çalışma hiçbir şekilde başlamaz. Nihai matbaa baskı süresi extra bir zamandır ve talebi yapan bunu bilmeli ve ona göre planlama yapmalıdır.

 10. Grafik Tasarım ile yapılan ilk görüşmeye, grafik tasarım çalışmasında kullanılması istenen tüm metinler, fotoğraflar ve grafikler, sponsor veya katkıda bulunan kuruluşların logoları eksiksiz getirilmeli ve daha fazla metin veya fotoğraf gereksinimine de hazırlıklı olunmalıdır. Tasarımın içerisinde kullanılacak olan metinler Word halindeyken onaylanmalı, sonradan grafiğin içerisinde kesinlikle metin revizyonu verilmemelidir.

 11. Sponsor ve ortak çalışmayla ilgili kullanılacak logolar için talepte bulunan tüm izinleri almalı ve logo kullanımı konusunda karşı tarafın onayını başvurmalıdır.

 12. Grafik tasarım çalışmasında kullanılması istenen metin varsa, metin ilk önce editör tarafından bütünlük, uygunluk, dil bilgisi, yazım kuralları v.b. açısından kontrol edilerek düzenlenir.

 13. Broşürler veya haber bültenleri gibi daha küçük çalışmalar en az iki haftalık bir metin düzenleme süresi, dergiler gibi orijinal ve uzun metin içeren daha büyük çalışmalar ise en az dört haftalık bir metin düzenleme süresi gerektirir.

 14. Tasarım aşaması çalışmaların çoğunda en az iki hafta sürer. Dergiler ve diğer büyük çalışmalarda süre en az dört haftadır. Tasarım aşamasında; grafik tasarımcılar üniversite standartlarına ve kurumsal kimliğine uygun tasarım ile yürürler. Bu bağlamda taslakları oluştururlar ve bu taslakları talepte bulunan tarafa da ileterek içerdikleri bilgiler, sayılar, tarihler, iletişim bilgileri v.b. açısından çifte kontrol sağlarlar.

 15. Üniversite “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” standartları dışında tasarım yapılmaz.

 16. Tasarım taslağı çalışmayı isteyene iletildiğinde, yapılması istenilen değişiklikler yazılı olarak talep edilir. Tasarım çalışmasının tamamlanma sürecini hızlandırmak için, mümkün olan en kısa zamanda taslak incelenerek, yapılması istenilen değişiklikler yazılı olarak belirtilir. Yazılı yapılmayan talepler, dikkate alınmaz.

 17. Son aşama olan basım aşaması, en az iki hafta alır. 

 18. Talep üzerinde yapılan her tasarım çalışmasının tüm mali ve içerik sorumluluğunu, talepte bulunan taraf üstlenir. Çalışmada oluşacak tüm maddi hatalar (içerik, yazım hatası v.b.) talepte bulunan birimin sorumluluğundadır. Çünkü nihai kontrol talebi yapan birimdedir.

 19. Bu prosedürde belirlenen sürelerin kısaltılması sadece ACİL durumlarda söz konusu olabilir. Bir talebin ACİL sınıfına alınabilmesi için, 

 • a)    Sağlık
 • b)    Güvenlik
 • c)    Rektörlük ile ilgili bir durum içermesi gerekir.

Bunların dışındaki diğer durumlarda belirlenen süreler geçerli olacaktır.


DİKKAT!

Tasarım çalışmasının belirlenen tarihte tamamlanıp teslim edilebilmesi, sürecin planlandığı gibi ilerlemesine bağlıdır. Tasarım aşamasındayken içerikte büyük değişiklikler veya eklemeler yapılması, çalışmanın tamamlanmasını geciktirecektir.

Talep edilen tasarım çalışmasının sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olunması için şunlar önerilebilinir;

Talep edilen tasarım çalışmasıyla ilgili soruları cevaplaması ve / veya bilgileri doğrulaması için süreçleri ve bilgi akışını yürütmek üzere talep eden taraftan mutlaka bir kişi belirlenmelidir.

Yukarıda bahsedilen süre ve koşullara mutlaka uyularak talep yapılmalıdır.


ÖNERİLER

 

Planlı Çalışma Zaman Kazandırır

Örnek olarak; bir etkinlik gerçekleştirilecekse, gerekecek tanıtım materyalleri ve basılı materyaller (davetiyeler, broşürler v.b.) önceden planlamalıdır. Talep edilen çalışmaların tamamlanması için gereken tasarım, onaylama ve basım süreleri hesaba katılmalıdır. Önceden plan yapılması, tasarım aşamasına daha fazla zaman tanır ve böylece daha iyi düşünülmüş, hedefe yönelik tasarımlar oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca, tasarım taslaklarının incelenmesi ve onaylanması için de daha fazla zaman tanır. Önceden plan yapılması, genellikle yoğun bir çalışma programı olan Grafik Tasarıma da yardımcı olur.

 

Doğru ve Eksiksiz Bilgi Verin

Grafik Tasarım Formu doğru ve eksiksiz doldurulmalı, tasarım çalışmasında yer alması istenen içerik tam olarak belirtilmelidir.

 

Doğru Hedef Kitle Belirleyin

Bir etkinlik düzenleyenler genellikle, etkinliklerinin hedef kitlesinin “herkes” olmasını isterler. Ancak, gerçekte bu pek mümkün değildir. Etkinliğin belirli hedef kitlesini bilinmeli ve tanıtım materyalleri hazırlanırken ve dağıtılırken bu hedef kitle dikkate alınmalıdır. Sadece etkinliğin olacağı duyurusu yapılmakla kalınmamalı, etkinliğe gelinmesi için insanlara ilgi çekici, ikna edici nedenler de sunulmalıdır.

 

Fotoğraflar ve Grafiklerin Çözünürlüğü Yüksek Olmalı

Talep edilen tasarım çalışmasında yer alması istenen fotoğraflar ve grafikler varsa, Grafik Talep Formu’nda belirtilmelidir. Fotoğraflar yüksek kalitede ve çözünürlükleri en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Tasarım çalışmasında yer alması istenen grafikler de en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Bunun altında çözünürlüğe sahip fotoğraf ve grafikler baskı için uygun olmayacağından tasarımda kullanılamayacaktır. Tasarım çalışmasında özellikle yer alması istenen fotoğraflar ve grafikler yoksa grafik tasarımcılar çeşitli ticari kaynaklardan çalışma için uygun olan fotoğrafları ve grafikleri seçeceklerdir. Tasarımcının seçeceği fotoğraflar ve grafikler ile ilgili öneriler varsa, Grafik Talep Formunda belirtilmelidir.