Basın - Yayın

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü

Üniversitenin Basın ve Yayın ile ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin Rektörlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini organize etmek ve yürütmek.

Üniversitenin faaliyet ve etkinliklerini takip etmek, mesleki, sosyal ve kültürel her türlü faaliyetlerinin, gelişme ve yeniliklerinin basın yayın organlarına gönderilmesini sağlamak,

Kurumumuza ait; ilgili basın haberlerini takip etmek, değerlendirmek bunlara ait bilgi, cevap ve tekziplerin hazırlanarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, Üniversite ile ilgili olarak Basın Yayın organlarının röportaj ve çekim taleplerinin değerlendirilmesi, karşılanması randevu ve organizasyonlarını sağlamak,

Bölümün Amacı

OMÜ’nün birimlerindeki faaliyetlerle ilgili olarak haber toplamak, kitle iletişim araçlarını kullanarak haber yaymak, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak, çeşitli tekniklerle üniversitenin tanıtımını yapmak ve bu suretle kamuoyunu bilgilendirmek, protokolle ilgili işleri yürütmektir.

Bölümün Yapısı ve Yönetimi

Koordinatör; Şube Müdürü, muhabirler, kameramanlar, grafikerler ve ihtiyaca göre görevlendirilen diğer personelden oluşur. Bölümü Kurumsal İletişim Koordinatörü yönetir, idari anlamda Şube Müdürü sorumludur.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini Genel Sekreterliğe bağlı Kurumsal İletişim Birimine bağlı yürütür. 

 

Akademik Personel

Öğr. Gör. Halil İbrahim ZENGİN - Koordinatör / 1801 ve 7028

Öğr. Gör. Can TOPALOĞLU - 1803

 

İdari Personel

Sinan AKDOĞAN - Muhabir- Kamera / 7029

Gülcan FIRAT - Memur / 1804

 

Tel : 0362 312 1919 / 1801, 1802, 1803, 1804, 1809, 7279 ve 7029

E-mail: basin@omu.edu.tr;

Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Giriş Kurupelit Kampüsü  Atakum/SAMSUN

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümünün Görevleri

a)     Üniversitenin Basın ve Yayın ile ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin Rektörlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini organize etmek ve yürütmek.

b)     Üniversitenin faaliyet ve etkinliklerini takip etmek, mesleki, sosyal ve kültürel her türlü faaliyetlerinin, gelişme ve yeniliklerinin basın yayın organlarına gönderilmesini sağlamak,

c)     Kurumumuza ait; ilgili basın haberlerini takip etmek, değerlendirmek bunlara ait bilgi, cevap ve tekziplerin hazırlanarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, Üniversite ile ilgili olarak Basın Yayın organlarının röportaj ve çekim taleplerinin değerlendirilmesi, karşılanması randevu ve organizasyonlarını sağlamak,

d)     Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda basın ve yayın politikasına uygun olarak yürürlüğe konulmak üzere gerekli planları hazırlayarak teklifte bulunmak,

e)     OMÜ personelinin kurumsal aidiyet duygusunu en üst seviyeye çıkarmak için motivasyon arttırıcı faaliyetleri ilgili birimlerle birlikte planlar.

f)     Üniversitenin çalışma alanlarına giren konularda araştırma yapmak ve incelemelerde bulunmak, kurs, seminer, konferans gibi eğitici ve öğretici faaliyetlere katılmak ve görev alanı ile ilgili bilgileri derlemek. Basın yayın konularında makamdan gerekli izin alınarak kurum dışı faaliyetlere üniversite adına katılmak,

g)     Basın Yayın ekibi tarafından toplanan çalışmaları derlemek ve bunları üniversitenin web sayfasında haber olarak yayınlamak, basın kuruluşlarını bilgilendirmek ve toplantı düzenlemek gibi yollarla faaliyet ve etkinlikleri duyurmak,

h)     Rektörün Özel Kalemi tarafından bildirilen randevularını takip etmek, haber yapmak,

i)     Üniversitenin hizmet ve faaliyetlerini video ve fotoğraflarla görüntülemek, amacına uygun olarak kullanmak,

j)     Günlük olarak ulusal ve yerel basında yer alan üniversite ile ilgili haberleri taramak ve sonuçlarını Rektöre iletmek, uygun görülenleri web sayfasında yayınlamak,

k)     Kurumu oluşturan bölüm ve öğeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını sağlamak.

l)     Uluslararası, ulusal ve yerel, süreli ve süresiz yayınları Rektöre iletmek,

m)     Gazete, dergi, tanıtım filmi ve tanıtım kataloğu gibi süreli ve süresiz yayınlar için kullanılacak haber, makale, yazı, fotoğraf gibi malzemeleri derlemek,

n)     Web sayfasında yayınlanan haberleri, basında çıkıp üniversite tarafından tekzip edilen haberleri, bu haberlere ait görselleri arşivlemek,

o)     Üniversite ile ilgili kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek,

p)     Rektörlüğün kullanacağı dosya, davetiye, zarf, başlıklı kâğıt gibi malzemeler ile üniversitenin tanıtımı amacıyla kullanılacak tanıtım malzemelerinin tasarımını yapmak ve hazırlamak,

q)     Etkinliklerde ve özel günlerde kullanılacak davetiye, yaka kartı, plaket ve benzer belgelerin dağıtıma hazır hale getirilmesini sağlamak,

r)     Ulusal ve uluslararası tanıtım fuarlarında üniversiteyi temsil etmek,

s)     Protokol işlerini yürütmek

t)     Sosyal medyada etkinliği arttırmak

u)     Süreli ve süresiz yayınların hazırlanması ve dağıtımı

v)     OMÜ Bülten Dergisini hazırlamak, bastırmak ve dağıtımını sağlamak.