Hakkımızda

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ne yapar?

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer resmi kuruluşlarla yazışmaların yapılması. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek. Bilgi edinme yasası kapsamında ki tüm işlemleri yürütmek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ne yapar?

 • Rektörlük tarafından talep edilen görevleri yerine getirmek,
 • Üniversitemiz konuklarına kurumu ve kampüsü tanıtmak,
 • OMÜ Bülten dergisi ve haftalık, aylık bültenleri hazırlamak, bastırmak e-posta ve posta ile dağıtımını sağlamak.
 • Günlük gazetelerin takip edilerek, ilgili haberleri taramak, arşivlemek,
 • Protokol listelerinin takibini ve güncellenmesini yapmak,
 • Yurtiçi tanıtım fuarlar ve okullarda üniversiteyi tanıtmak ve bilgilendirici gezi programlarını düzenlemek,
 • Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerde davetiye hazırlamak, dağıtmak, diğer düzenlenen etkinliklere katılarak ekip ve ekipman olarak destek vermek,
 • Tanıtıcı broşür ve materyalleri güncelleyerek hazırlamak, bastırmak, talep doğrultusunda göndermek,
 • Gazete ilanlarını hazırlamak,
 • Etkinliklerde video ve fotoğraf çekimleri yapmak ve arşivlemek,
 • Üniversite web sitesinin haber duyuru ve etkinlik haberlerini düzenlemek ve güncellemek,
 • Web sayfasını OMÜ Rektörlük tarafından çıkarılan süreli ve süresiz yayınların bilgi toplama, yazma, editörlük, baskı ve dağıtımına kadar tüm sayılan işleri yapmak.
 • Rektörlük ve çeşitli birimlerden gelen davetiye, broşür vb. grafik tasarım taleplerini yerine getirmek,
 • Kurumsal kimliğin korunması

 

Bize ulaşım için; basin@omu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.